ساخت اپل آیدی

پر کردن فرم اطلاعات مورد نیاز

لطفا نام خانوادگی را به لاتین بنویسید

لطفا نام را حتما به لاتین بنویسید

تاریخ تولد خود را به میلادی انتخاب نمایید

این ایمیل "اپل آیدی" شما خواهد شد

جهت اطلاع رسانی از وضعیت ساخت " اپل آیدی " شماره موبایل خودرا وارد نمایید.

رمز انتخابی شما باید به لاتین و شامل ( حرف بزرگ ) ، ( حرف کوچک ) و ( عدد ) باشد ، توجه داشته باشد که رمز شما حد اقل 8 کاراکتر باشد - بطور مثال : Mohammad22

لطفا صبر کنید
توجه داشته باشید که هر اپل آیدی متعلق به یک فرد میباشد و چنانچه بیش از یک نفر از یک اپل آیدی مشترک استفاده بکنند باعث اختلال و اشتراک گذاشته شدن اطلاعات فردی استفاده کنندگان خواهد شد.